Kinderen

Ieder kind heeft zijn eigen tempo en temperament. Soms kunnen kinderen traag zijn in hun ontwikkeling. Soms gaat de ontwikkeling juist heel snel.

Lees meer

Jeugd

Als uw kind aldoor moeite heeft om het tempo van leeftijdgenootjes te volgen, is het verstandig om hulp te zoeken.

Lees meer

Jongeren

Jongeren van 12 tot 18 jaar met ontwikkelingsproblemen kunnen bij ons terecht voor onderzoek, begeleiding, therapie of training.

Lees meer

Gezinnen

Als gedragsproblemen zo uit de hand lopen dat het gezinsfunctioneren onder druk staat kan de systeemtherapeut hulp bieden.

Lees meer

 

 

Registraties BIG, SKJ, NIP, NVN, NVVS, NVVP
Wij verzoeken u bij de eerste afspraak een verzekeringspasje en een identiteitsbewijs mee te brengen. 

 

Voor verzekerde zorg heeft u daarnaast altijd een verwijzing van de huisarts nodig of (voor jeugd < 18 jaar) een verwijzing van de CJG jeugdprofessional.