Gezinnen

Als gedragsproblemen zo uit de hand lopen dat het gezinsfunctioneren onder druk staat kan de systeemtherapeut hulp bieden.

Botsende karakters, tegengestelde naturen of een heel verschillende kijk op dingen: ook binnen een gezin kan dit voorkomen.

Vrienden kan je kiezen, een school of vereniging ook. Maar je gezinsleden heb je niet voor het uitzoeken. En niemand wil dagelijks thuiskomen in een gespannen sfeer.

Een specifieke situatie waarin vaak spanningen voorkomen is een nieuw samengesteld gezin, bijvoorbeeld na een echtscheiding. Hulp van een professional kan er aan bijdragen dat gezinsleden zichzelf en elkaar beter begrijpen en ruimte gunnen. Ook wanneer er sprake is van psychiatrische
problematiek kan de systeemtherapeut hulp bieden in het gezin.

Wij zijn er ook voor

Kinderen

Ieder kind heeft zijn eigen tempo en temperament. Soms kunnen kinderen traag zijn in hun ontwikkeling. Soms gaat de ontwikkeling juist heel snel.

Jeugd

Als uw kind aldoor moeite heeft om het tempo van leeftijdgenootjes te volgen, is het verstandig om hulp te zoeken.

Jongeren

Jongeren van 12 tot 18 jaar met ontwikkelingsproblemen kunnen bij ons terecht voor onderzoek, begeleiding, therapie of training.