Klachtenregeling

Kwaliteit en dienstverlening staan hoog in het vaandel bij Inpetto Jeugd- GGZ te Zevenbergen en Oosterhout. Wij willen onze behandeling zo goed mogelijk afstemmen op uw wensen en verwachtingen. Toch kan het zijn dat u een klacht hebt over genomen beslissingen of de wijze waarop medewerkers met u omgaan. Klachten van cliënten behandelen we serieus en respectvol.

Niet tevreden met onze dienstverlening?

Inpetto jeugd-GGZ neemt uw klachten serieus. Een klacht is een signaal waarmee we onze dienstverlening kunnen verbeteren. U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen als:

  • een van onze medewerkers u niet netjes heeft behandeld;
  • u te lang hebt moeten wachten op een reactie van ons;
  • u niet de informatie ontving waar u om vroeg.

Het is belangrijk dat u duidelijk uw klacht beschrijft. Geef bijvoorbeeld aan wanneer u contact heeft gehad met ons. Of wat er op een bepaalde datum is gebeurd.

In uw klacht moet in ieder geval staan:

  • een omschrijving van wat er is gebeurd;
  • de datum waarop het is gebeurd;
  • over welke medewerker de klacht gaat;
  • uw naam en adres.

Wat u kunt doen als u een klacht hebt.

Bespreek uw klacht eerst met de betrokken medewerker. Een direct gesprek is meestal de snelste manier om tot een oplossing te komen. Daarmee voorkomt u dat de problemen blijven voortbestaan en u stelt de medewerker(s) in staat de hulpverlening te verbeteren.

Wanneer u er met de medewerker niet uitkomt, kunt u per mail een klacht indienen bij de Raad van Bestuur van onze instelling, via secretariaat@praktijkinpetto.nl. Deze neemt vervolgens contact met u op om de klacht te bespreken en overlegt met u hoe de bemiddeling vormgegeven wordt om de onvrede op te lossen of de relatie te herstellen.

Klachtbemiddeling heeft altijd onze voorkeur. Lukt dit niet, dan kan uw klacht meer formeel in behandeling genomen worden. Voor (klachten over de behandeling van) jongeren tot 18 jaar die vallen onder de Jeugdwet is er de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan een externe onafhankelijke klachtencommissie en/of een vertrouwenspersoon. Via het AKJ: https://jeugdstem.nl/ leest u hoe u met hen in contact komt.

Tips?

Uw TIP maakt Inpetto Jeugd-GGZ beter. Wij streven voortdurend naar optimale dienstverlening. Daarom zijn wij geïnteresseerd in de ervaringen, zowel positieve als negatieve, die u met Inpetto Jeugd-GGZ heeft opgedaan. Door uw opmerkingen of tips met ons te delen, helpt u ons om de kwaliteit van de dienstverlening, waar nodig, te verbeteren. Stuur een mail naar: ideeenbus@praktijkinpetto.nl