Over InPetto

Werken vanuit de omgeving

We werken vanuit de overtuiging dat het kind niet los gezien kan worden van zijn of haar omgeving. Ouderbegeleiding, opvoedingsondersteuning en psycho-educatie aan ouders en andere gezinsleden maken vaak deel uit van het aanbod.

Ouders worden op die manier goed toegerust om ontwikkelingen en gedragsveranderingen thuis te continueren en te bevorderen. Ook de school en de leerkracht van het kind worden desgewenst bij de behandeling betrokken.

Inpetto Jeugd-GGZ is kleinschalig, toegankelijk, nabij. Hoe kunnen wij jou helpen?

 

Het InPetto Team

Het multidisciplinaire team van Inpetto Jeugd-GGZ bestaat uit (klinisch en GZ-) psychologen, (ortho-) pedagogen, systeemtherapeut, speltherapeuten, psychiater en voedingscoach. We stellen ze graag aan u voor!

Onze visie

Doelmatigheid

We willen maatwerk leveren. Zoveel zorg bieden als nodig is, maar niet meer dan wenselijk is. We gebruiken methodieken die bewezen effectief zijn. Praatjes vullen geen gaatjes.

Resultaatgerichtheid

Vroegtijdig onderkennen dat er sprake is van een belemmering in de ontwikkeling. Indien mogelijk de belemmering wegnemen. Zodat het kind of de jongere in staat is zijn toekomst zelf vorm te geven.

Gelijkwaardigheid en transparantie

We gaan uit van de eigen kracht van de zorgvrager en diens netwerk. Samen met hen nemen we het besluit over het te volgen behandelbeleid. In de behandelrelatie zijn we eerlijk over wat kan en haalbaar is.