Ouders

Voor ouders

Ervaart u problemen bij de opvoeding van uw kind of puber? Heeft u twijfels over de ontwikkeling van uw kind, of heeft het problemen op school ? Wacht niet met hulp zoeken tot het te laat is.

Inpetto Jeugd-GGZ biedt onderzoek, individuele therapie, groepstherapie, begeleiding en gezinstherapie op verwijzing door de huisarts of het CJG/Sociaal Team.

Wij zijn er voor kinderen, jongeren en hun ouders in de regio’s West-Brabant-oost, West-Brabant-west en Hart van Brabant

Wij zijn er voor

(Heel) jonge kinderen

Ieder kind heeft zijn eigen tempo en temperament. Soms kunnen kinderen traag zijn in hun ontwikkeling, soms juist heel snel.

Basisschool leeftijd

Als uw kind steeds maar moeite heeft om de aansluiting bij leeftijd-genootjes te vinden, is het verstandig om hulp te zoeken.

Jongeren

Jongeren van 12 tot 18 jaar met ontwikkelingsproblemen kunnen bij ons terecht voor onderzoek, begeleiding, therapie of training.

Gezinnen

Als gedragsproblemen zo uit de hand lopen dat het gezinsfunctioneren onder druk staat kan de systeemtherapeut hulp bieden.