Ons werk

InPetto Jeugd-GGZ

Inpetto Jeugd-GGZ is gespecialiseerd in onderzoek en  behandeling van kinderen en jongeren tot ca. 23 jaar die meer of minder complexe psychische problemen ervaren
en daardoor vastlopen in hun ontwikkeling.

Ons zorgaanbod is afgestemd op de hulpvraag van het kind en het gezin (systeem) waarvan het deel uitmaakt. Het startpunt daarbij is de vraag of er sprake is van kind-eigen problemen of van factoren in de omgeving die het kind in zijn ontwikkeling belemmeren. We vinden het belangrijk om zicht te krijgen op het functioneren van het kind in de belangrijkste leefmilieus: in het gezin, op school en in de vrije tijd met leeftijdgenoten.

 

Problematiek

Bij kinderen en jongeren komt een aantal psychische of psychiatrische problemen vaak voor. Denk aan ADHD, depressie of eetproblemen. We hebben de veelvoorkomende problemen voor u en uw kind op een rij gezet. De kans is groot dat het probleem van uw kind hierbij zit.

Als u denkt dat uw kind een psychisch of psychiatrisch probleem heeft, kunt u contact opnemen met uw huisarts of de jeugdprofessional van het CJG/Sociaal Team. Zij verwijzen u naar ons door.

Doelgroepen

Kinderen, jongeren tot ca. 23 jaar en hun ouders kunnen bij onze praktijk terecht voor specialistische ggz, op verwijzing door de huisarts of het CJG in de regio’s West Brabant-west, West Brabant-oost en Hart van Brabant.

Ben je 16 jaar of ouder, dan kan je ook zelfstandig een afspraak bij ons maken, in overleg met je huisarts. Je bent dan niet per se afhankelijk van de toestemming van je ouders. Wil je weten wat we voor jou kunnen doen?

Onderzoek en diagnostiek

Inpetto Jeugd-GGZ helpt je met onderzoek naar allerlei psychische problemen en ontwikkelingsproblemen, ook leerproblemen, leerstoornissen en meerbegaafdheid.

Indien van toepassing verzorgen wij de benodigde verklaring ten behoeve van het onderwijs.

Behandelmethodes

Binnen InPetto worden diverse behandelmethodieken gebruikt. De meeste methoden zijn ‘evidence
based’, dat wil zeggen dat er onderzoek is gedaan naar hun effectiviteit. In de keuzelijst vind je meer
informatie over de methodieken die wij gebruiken.

De werkwijze van InPetto

Wanneer je jezelf of je kind aanmeldt bij Praktijk Inpetto, wordt in de telefonische voorintake besproken wat de aanmeldreden is, je krijgt uitleg over de werkwijze van Praktijk Inpetto en wordt geïnformeerd over de vergoedingsmogelijkheden via de gemeente of de zorgverzekering. Na dit telefonisch overleg word je zo spoedig mogelijk uitgenodigd voor een intake gesprek.

Vergoedingen

Psychologische hulp aan kinderen en jongeren tot 18 (soms 23) jaar wordt sinds 2015 volgens de Jeugdwet vergoed door de gemeente. Onze praktijk heeft een overeenkomst voor gespecialiseerde ggz en jeugdhulpverlening met alle gemeenten in West Brabant. Voor een verwijzing kunt u nog steeds terecht bij uw huisarts of bij het CJG.

Belangrijk:
Voor psychologische zorg is een verwijzing van de huisarts of jeugdprofessional CJG/Sociaal Team nodig.

Afspraken die niet tenminste 24 uur van tevoren zijn geannuleerd of verzet, worden volledig bij de cliënt in rekening gebracht en komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Voor verwijzers

Sinds 2015 is er de Jeugdwet die de hulpverlening regelt voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Voor de niet vrij toegankelijke zorg in het kader van de Jeugdwet, is een verwijzing van huisarts, kinderarts, jeugdarts of jeugdprofessional CJG/Sociaal Team nodig.

De verwijzing moet een behandeladvies qua tijdsduur en een voorgestelde of voorlopige diagnose bevatten. Een lastige taak, zeker als het kinderen of jongeren betreft. Hun ontwikkeling wordt door veel factoren beïnvloed, waardoor het moeilijk is om goed zicht te krijgen op de aard van de problematiek.

Verwijzers kunnen bellen naar de overleglijn 06-1834 0530. We helpen u graag met de indicatiestelling.