Voor wie?

Wij zijn er voor

(Heel) jonge kinderen

Ieder kind heeft zijn eigen tempo en temperament. Soms kunnen kinderen traag zijn in hun ontwikkeling, soms juist heel snel.

Basisschool leeftijd

Als je steeds maar moeite hebt om de aansluiting bij leeftijdgenootjes te vinden, is het verstandig om hulp te zoeken.

Jongeren

Jongeren van 12 tot 18 jaar met ontwikkelingsproblemen kunnen bij ons terecht voor onderzoek, begeleiding, therapie of training.

Gezinnen

Als gedragsproblemen zo uit de hand lopen dat het gezinsfunctioneren onder druk staat kan de systeemtherapeut hulp bieden.

Elke ontwikkeling heeft zijn eigen ritme.

Ouders

Inpetto Jeugd-GGZ biedt specialistische psychologische en psychiatrische hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders. Hiervoor is een verwijzing van huisarts, kinderarts, jeugdarts of jeugdprofessional CJG/Sociaal Team nodig. De hulp wordt bekostigd door de gemeente.

Verwijzers

Bent u huisarts, kinderarts, jeugdarts of jeugdprofessional CJG/Sociaal Team, dan kunt u kinderen en jongeren en/of hun ouders verwijzen naar Inpetto Jeugd-GGZ voor deskundige pedagogische, psychologische en psychiatrische hulp. Inpetto Jeugd-GGZ is een instelling voor specialistische ggz-jeugd.