Kinderen

Ieder kind heeft zijn eigen tempo en temperament. Soms kunnen kinderen traag zijn in hun ontwikkeling. Soms gaat de ontwikkeling juist heel snel.

Emotionele problemen

Kinderen die vaak somber of prikkelbaar zijn, of last hebben van andere stemmingsproblemen, kunnen terecht bij de pedagoog/speltherapeut, bijvoorbeeld om te praten, een spelletje te doen, een verhaaltje te schrijven of een tekening te maken. De kinderpsycholoog kan tests afnemen, bijvoorbeeld een vragenlijstje om te kijken of het kind meer zorgen ervaart dan zijn leeftijdsgenootjes.

Vroegtijdige onderkenning

Inpetto heeft specialisten in de ontwikkeling van (heel) jonge kinderen. Wanneer u twijfels heeft over de ontwikkeling van uw peuter, is het raadzaam om op tijd hulp te zoeken. Kinderen die heel laat gaan praten zich motorisch traag ontwikkelen, krijgen vaak ook problemen op school. Mogelijk is er sprake van een ontwikkelingsstoornis. Inpetto doet onderzoek en biedt uitkomst.

Gedragsproblemen

Als u moeite heeft met het gedrag van uw kind, als er problemen zijn op school of wanneer uw kind zelf problemen ervaart door zijn of haar gedrag, kunt u samen met uw kind terecht bij de orthopedagoog of kinder- en jeugdpsycholoog.