Kinder- en
jeugdpsychotherapie

Kinder- en jeugdpsychotherapie

Kinder- en jeugdpsychotherapie is een vorm van psychotherapie waarin verschillende methodieken worden geïntegreerd: oplossingsgericht, steungevend psycho-analytisch en gedragstherapeutisch.

Deze vorm van psychotherapie is geschikt voor voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 18 jaar, die gespannen en angstig zijn of juist oppositioneel gedrag vertonen. De behandeling is ook geschikt voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen.

De therapeut kiest de werkvormen en de thema’s en helpt het kind structureren. Er wordt gewerkt met thema’s die veilig en inspirerend zijn. Thema’s uit de fantasiewereld kunnen gekoppeld worden aan concrete zaken uit ‘de buitenwereld’ zoals materiaal of een gebeurtenis. Concrete, normatieve onderwerpen bieden houvast aan het kind en helpen hem de wereld te begrijpen en te beheersen.

Het doel is de ontwikkeling van het kind bij te sturen of weer op gang te brengen, het kind en zijn of haar ouders meer inzicht te geven in het functioneren van het kind en op een adequate manier te laten functioneren in gezin en maatschappij. Dit kan op verschillende manieren. De meest gangbare vorm is individuele psychotherapie. Vaak wordt een combinatie van praten en spel gebruikt.

Deze behandelmethode kan worden ingezet bij de volgende problematieken