Autisme

Autisme

Autisme is de ‘verzamelnaam voor gedragskenmerken die duiden op een kwetsbaarheid op de volgende gebieden: sociale interactie, communicatie, flexibiliteit in denken en handelen en het filteren en integreren van informatie.’ Autisme is een ontwikkelingsstoornis die bij de geboorte al aanwezig is maar vaak pas later wordt onderkend.

Mensen met autisme verwerken informatie op een andere manier in de hersenen. Dit geldt zeker óók voor informatie die binnenkomt via de zintuigen. Veel mensen met autisme hebben te maken met sensorische over- of ondergevoeligheid.

Autisme heeft invloed op alle levensterreinen, in alle levensfasen. De mate waarin is sterk individueel bepaald en hangt vaak ook af van iemands levensfase. Met name tijdens overgangsperioden hebben mensen met autisme een relatief grote kans om vast te lopen.

 

InPetto kan bijvoorbeeld hulp bieden  met een van de volgende methodes