Empauwer

Empauwer groepstherapie

Inpetto Jeugd-GGZ heeft verschillende groepen waaronder de EMPAUWER® groepen voor diverse leeftijden. De EMPAUWER methodiek is door therapeuten van KJ-Psychologen in Roosendaal ontwikkeld op basis van inzichten van Chanen en McCutcheon in Australië en Bateman en Fonagy in Engeland. De methodiek heeft tot doel de emotieregulatie en de sociale vaardigheid te verbeteren en de identiteitsontwikkeling te versterken. Er zijn groepen voor de leeftijdscategorieën 7-11 jaar, 12-16 jaar en 16+ en voor kinderen met autisme de 7-11-AT en de 12-16-AT.

De Empauwer groep gaat uit van een therapeutisch proces. Dit houdt in dat de kinderen zelf gaan bedenken hoe ze bepaalde problemen kunnen oplossen in plaats van dat ze het aangeleerd krijgen d.m.v. stappenplannen. Het probleemoplossend vermogen van uw kind wordt daardoor vergroot.

Door situaties met elkaar te bespreken en te oefenen en zo te ervaren wat er gebeurt als je een probleem op een bepaalde manier oplost, gaan de kinderen ervaren en voelen wat een handige manier is.

Verschillende mogelijkheden om een probleem aan te pakken worden geïllustreerd door middel van drie dieren: de muis, de leeuw en de pauw.

Deze behandelmethode kan worden ingezet bij de volgende problematieken