Farmaco-therapie

Farmaco-therapie

Farmacotherapie is een behandeling van psychische klachten met behulp van medicijnen. Medicatie kan de klachten verminderen of wegnemen.

Farmacotherapie kan worden ingezet als ondersteuning bij psychologische behandelingen. Soms geven je psychische klachten zoveel problemen dat medicijnen eerst nodig zijn voordat de psychologische behandeling kan starten of effect kan hebben. Meestal worden zowel medicatie als de therapie gelijktijdig gestart. De ene vorm van behandeling versterkt namelijk de werking van de andere.

De medicatie wordt voorgeschreven door de kinder- en jeugdpsychiater, of een andere arts of verpleegkundig specialist.

Consultatie van een van hen is alleen mogelijk binnen bestaande behandelrelaties en na ons eigen onderzoek. Externe cliënten verwijzen wij door naar de medicatiepoli.

Farmacotherapie wordt bijvoorbeeld ingezet bij