ADHD

ADHD

ADHD staat voor Aandachtstekortstoornis met of zonder hyperactiviteit.

Kinderen die hiermee worden gediagnosticeerd hebben veel meer dan anderen last van afleidbaarheid, concentratieproblemen, planning- en organisatieproblemen en overbeweeglijkheid.

ADHD is een modeterm. Niet ieder kind dat het moeilijk vindt om stil te zitten, heeft een stoornis. En iedereen heeft wel eens concentratieproblemen, dat kan verschillende oorzaken hebben.

Inpetto Jeugd-GGZ doet zorgvuldig onderzoek naar de aspecten die passen bij de stoornis ADHD. En als die kan worden vastgesteld, zijn er heel veel verschillende behandelingen mogelijk.

 

InPetto kan dit behandelen met de volgende methodes