Borderline

Borderline

Als je een borderline persoonlijkheidsstoornis hebt, vertoon je sterke stemmingswisselingen en voel je je erg instabiel. Je kunt opeens heel kwaad zijn en het andere moment weer heel vrolijk of somber. Je kunt impulsief reageren. Iemand met borderline is ontzettend bang om in de steek gelaten te worden. Emoties kunnen hoog oplopen. Soms zó hoog dat gedachten aan de dood opkomen of dat je de drang voelt om jezelf te beschadigen. Je voelt je ellendig en alleen en bent heel wisselvallig in contact met anderen.

De oorzaak van de BPS is gekoppeld aan problemen in de hechting, vaak al vanaf heel jonge leeftijd. Doordat er vroeger wisselend of onvoorspelbaar op je werd gereageerd, heb je geen goed werkend intern kompas ontwikkeld.

InPetto kan je helpen  met de volgende methodieken