MBT

Mentaliseren bevorderende therapie (MBT)

Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) is een in Engeland ontwikkelde therapievorm. In onze praktijk werken we met verschillende vormen van MBT: voor kinderen, voor jongeren en voor gezinnen.

Deze ambulante behandelvorm is geschikt voor kinderen en jongeren die in hun ontwikkeling worden bedreigd omdat ze zich onvoldoende veilig voelen in het verkennen van de wereld en het leren van vaardigheden.
Als gevolg hiervan kunnen kinderen naar buiten gerichte gedragsproblemen vertonen, zoals agressie of hyperactiviteit. Ook kunnen de emoties naar binnen worden gekeerd, met angsten, sombere gevoelens of sociale teruggetrokkenheid als gevolg.

‘Mentaliseren’ betekent het leren begrijpen van je eigen gedrag en dat van anderen, en ook begrijpen dat gedrag wordt aangestuurd door innerlijke belevingen, die je niet altijd kent. De therapeut helpt je om je eigen gevoelens te herkennen, te besturen en nieuw gedrag te ontwikkelen, waardoor je meer zelfvertrouwen ontwikkelt.

Het mentaliserend vermogen ontwikkelt zich in de kindertijd via een drietal opeenvolgende fases of modi:

  • De psychische-equivalentiemodus
    In deze modus wordt de innerlijke wereld en de externe realiteit simpelweg gelijkgeschakeld. Er is geen onderscheid tussen overtuigingen en feiten.
  • De ‘alsof’-modus (of pretendmode)
    Al spelende zal het kind zich een alsof wereld toeëigenen. Alles wat het kind zich verbeeldt, wordt als echt ervaren. Er wordt wel een onderscheid gemaakt tussen beide, maar er wordt geen verbinding gelegd. De innerlijke wereld wordt losgekoppeld van de externe werkelijkheid.

De integratie van beide modi leidt tot mentaliseren. Door te mentaliseren ontmoet je een complexe wereld, waarbij je de mogelijkheid hebt om mentale voorstellingen van de realiteit te herzien. Zo ontstaat:

  • De mentaliserende (of reflectieve) modus
    Je wordt in staat om te erkennen dat de innerlijke wereld losstaat van, maar ook verbonden is met de externe werkelijkheid. Je leert de ander kennen als iemand anders dan jezelf. Je laat ruimte voor interpretatie, zodat je het verschil tussen wat er gebeurt en je reactie erop kan overdenken.

Deze behandelmethode kan worden ingezet bij de volgende problematieken