Ticstoornissen

Ticstoornissen

Tics zijn onwillekeurige, plotselinge, terugkerende, snelle en stereotiepe bewegingen of geluiden. Ze hebben vaak de functie van een ontlading van spanning. Tics komen vaak voor en gaan meestal uit zichzelf weer over.

Motorische tics zijn bijvoorbeeld: knipperen met de ogen, grimassen, schokken met de schouders of rukkende bewegingen maken met een arm of been, maar ook op en neer springen.

Vocale tics zijn grommen, kuchen, hoesten, de keel schrapen of snuiven, maar ook zinloze woordjes of zinnetjes herhalen, het laatst gehoorde woord luid herhalen of scheldwoorden roepen.

Mensen met de stoornis van Gilles de la Tourette hebben meerdere motorische en vocale tics tegelijk of direct achter elkaar. Deze afwijking begint vaak in de kindertijd, doorgaans vanaf zes of zeven jaar. Vaak begint de aandoening met motorische tics, eerst van het hoofd en later over het hele lichaam. Ook de vocale tics beginnen meestal met eenvoudige geluiden. 

 

InPetto behandelt je met de volgende methodes