Privacy

Geheimhouding: Inpetto Jeugd-GGZ is gehouden aan de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) c.q. de beroepscode voor Pedagogen (NVO) en de professionele standaard van het SKJ. Tuchtrecht van de wet BIG kan van toepassing zijn, evenals de Wet op de geneeskundige behandelings- overeenkomst (WGBO).

Dossiervorming: Voor alle aangemelde cliënten wordt een dossier gemaakt. Van ieder contact worden aantekeningen gemaakt in het dossier. Van psychologisch onderzoek wordt een rapport geschreven dat naar de ouders of de meerderjarige cliënt wordt gestuurd. Cliënten hebben recht op inzage in het dossier. De bewaartermijn is twintig jaar. Derden hebben geen inzage in de dossiers. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/vraag-en-antwoord/dossier-jeugdhulp-bewaartermijn