Psychose

Psychose

Bij psychose is sprake van een veranderde beleving van de werkelijkheid die waarnemen, denken en emoties beïnvloedt. De belangrijkste symptomen zijn wanen, hallucinaties, onsamenhangend spreken en gedesorganiseerd gedrag. Psychotische symptomen kunnen zich ook voordoen bij andere psychische aandoeningen, waaronder bipolaire stoornis, depressieve stoornis en borderline persoonlijkheidsstoornis.

In het voorstadium van een psychose komen vaak klachten voor als verminderde aandacht en concentratie, verminderde motivatie, slaapstoornissen, angst, prikkelbaarheid, minder helder kunnen nadenken
sociaal terugtrekken, achterdochtige ideeën, bijzondere zaken waarnemen en achteruitgang in het functioneren. Deze prodromale verschijnselen zijn niet specifiek en vaak moeilijk herkenbaar.

Typische specifieke verschijnselen worden vaak eerder door de omgeving opgemerkt. Dat zijn bijvoorbeeld: vreemde gedachten, onlogische gedachten die leiden tot onlogische uitspraken, argwaan en wantrouwen, het gevoel dat je signalen krijgt via media of mensen, het gevoel dat je bestuurd wordt en dat er vreemde machten aan het werk zijn.

Psychoses kunnen optreden vanaf het begin van de volwassenheid.

 

InPetto helpt in een vroeg stadium om verergering te voorkomen