• Start
  • Praktijk
  • Voor verwijzers

Verwijzers

De herstructurering van de GGZ brengt voor huisartsen enkele belangrijke veranderingen met zich mee. Het is de bedoeling dat de lichtere problematiek door de huisarts zelf wordt behandeld, die zich daarbij kan laten ondersteunen door de praktijkondersteuner (POH)-GGZ. De huisarts kan ook besluiten tot een doorverwijzing, maar moet dan een keuze maken uit Gespecialiseerde GGZ of Basis-Generalistische GGZ.

Sinds 2015 is er de Jeugdwet die de hulpverlening regelt voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Voor de niet vrij toegankelijke zorg in het kader van de Jeugdwet, is een verwijzing van huisarts, kinderarts, jeugdarts of jeugdprofessional CJG nodig.

De verwijzing moet sinds 2014 een behandeladvies qua tijdsduur en een voorgestelde of voorlopige diagnose bevatten. Een lastige taak, zeker als het kinderen of jongeren betreft. Hun ontwikkeling wordt door veel factoren beïnvloed, waardoor het moeilijk is om goed zicht te krijgen op de aard van de problematiek.

Praktijk Inpetto biedt specialistische Jeugd-GGZ. Wij informeren u graag over onze onderzoeks- en behandelmogelijkheden. Ook kunnen wij u op verschillende manieren ondersteunen bij vraagstukken op het gebied van de Jeugd-GGZ:

  • incidentele consultatie over een patiënt of verwijzing, voor de huisarts en de POH
  • periodiek casusoverleg, binnen de huisartsenpraktijk of waarneemgroep

Praktijk Inpetto is een multidisciplinaire praktijk met een grote diversiteit aan behandelmogelijkheden, begeleidingsmogelijkheden en diagnostiek voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen.

Registraties BIG/GZ, SKJ, lid NIP, NVN, NVVS, NVVP
Wij verzoeken u bij de eerste afspraak een verzekeringspasje en een identiteitsbewijs mee te brengen. 

Voor verzekerde zorg heeft u daarnaast altijd een verwijzing van de huisarts nodig of (voor kinderen) een verwijzing van de CJG jeugdprofessional.