• Start
  • Praktijk
  • Vergoedingen

Vergoedingen

Psychologische hulp aan kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt sinds 2015 volgens de Jeugdwet vergoed door de gemeente. Onze praktijk heeft een overeenkomst voor gespecialiseerde ggz en jeugdhulpverlening met alle gemeenten in West Brabant. Voor een verwijzing kunt u nog steeds terecht bij uw huisarts of bij het CJG.

Ook in 2021 wordt psychologische hulp voor volwassenen vergoed vanuit de basisverzekering, zónder eigen bijdrage. De zorg moet wel noodzakelijk zijn. De huisarts beoordeelt dit en geeft in de verwijzing aan wélke zorg nodig is. 
Jongvolwassenen kunnen bij Praktijk Inpetto terecht voor behandelingen in het kader van de generalistische basis ggz en voor behandelingen in het kader van de specialistische ggz. 

Houd er rekening mee dat bij behandelingen die starten vanaf 18 jaar eerst het verplichte eigen risico (€385,- in 2021) zelf moet worden betaald. Het eigen risico wordt toegepast op alle vergoedingen vanuit de basisverzekering, met uitzondering van de huisarts en verloskundige zorg. Het eigen risico wordt niet toegepast op vergoedingen uit de aanvullende verzekering.

Wij bieden zowel gespecialiseerde als basis-generalistische zorg.

Belangrijk:

  • Afspraken die niet tenminste 24 uur van tevoren zijn geannuleerd of verzet, worden volledig bij de cliënt in rekening gebracht en komen niet voor vergoeding in aanmerking
  • Verrichtingen die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed, worden rechtstreeks bij de cliënt in rekening gebracht. 
  • Voor psychologische zorg is een verwijzing van de huisarts of bedrijfsarts nodig, voor kinderen of jongeren van huisarts of jeugdprofessional CJG.

Registraties BIG/GZ, SKJ, lid NIP, NVN, NVVS, NVVP
Wij verzoeken u bij de eerste afspraak een verzekeringspasje en een identiteitsbewijs mee te brengen. 

Voor verzekerde zorg heeft u daarnaast altijd een verwijzing van de huisarts nodig of (voor kinderen) een verwijzing van de CJG jeugdprofessional.