• Start
  • Praktijk
  • Vergoedingen

Vergoedingen

Psychologische hulp aan kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt sinds 2015 volgens de Jeugdwet vergoed door de gemeente. Onze praktijk heeft een overeenkomst voor gespecialiseerde ggz en jeugdhulpverlening met alle gemeenten in West Brabant. Voor een verwijzing kunt u nog steeds terecht bij uw huisarts of bij het CJG.

Belangrijk:

  • Afspraken die niet tenminste 24 uur van tevoren zijn geannuleerd of verzet, worden volledig bij de cliënt in rekening gebracht en komen niet voor vergoeding in aanmerking
  • Voor psychologische zorg is een verwijzing van huisarts of jeugdprofessional CJG/sociaal wijkteam nodig.

 

Registraties BIG, SKJ, NIP, NVN, NVVS, NVVP
Wij verzoeken u bij de eerste afspraak een verzekeringspasje en een identiteitsbewijs mee te brengen. 

 

Voor verzekerde zorg heeft u daarnaast altijd een verwijzing van de huisarts nodig of (voor jeugd < 18 jaar) een verwijzing van de CJG jeugdprofessional.