Multisysteemtherapie (MST)

Multisysteem Therapie (MST) is een intensieve, ambulante behandelingsmethode gericht op jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstig antisociaal of delinquent gedrag.

De behandeling werd ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Charles M. Borduin.
Samen met de MST-therapeut bekijken de ouders, voogd, eventueel de reclassering en de jongere zelf welke doelen haalbaar zijn en wordt een duidelijk behandelplan opgesteld. Hierbij wordt gezocht naar risicofactoren die samenhangen met het probleemgedrag, evenals omgevingsfactoren die een positieve invloed kunnen uitoefenen op de jongere. De interventies die binnen MST worden ingezet richten zich op alle sociale ‘systemen’ waarin de jongere opgroeit, zoals het gezin, de school, vrienden en vrijetijdsverenigingen.

De behandelduur is gemiddeld 3 tot 5 maanden, waarin de MST-therapeut een paar keer per week bij de ouders thuis komt.
Uit internationaal wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat jongeren na MST minder terugvallen in ernstig delinquent gedrag. Ook is er een lager aantal uithuisplaatsingen en zouden gezinnen beter functioneren. De behandelingsvorm is erkend door het ministerie van Justitie en de Erkenningscommissie Interventies Nederlands Jeugdinstituut (NJi).