Team

Het team van Inpetto Jeugd-GGZ bestaat uit (GZ-) psychologen, (ortho-) pedagogen, systeemtherapeut, speltherapeuten, psychiater en kinderarts.