Team

Het team van Inpetto Jeugd-GGZ bestaat uit (GZ-) psychologen, (ortho-) pedagogen, gezinstherapeut, speltherapeut, psychiater en kinderarts.