Team

Het team van Inpetto Jeugd-GGZ bestaat uit (GZ-) psychologen, (ortho-) pedagogen, systeemtherapeut, speltherapeuten, psychiater en kinderarts. Op onze nieuwe website, die naar verwachting in mei in gebruik wordt genomen, stellen we onze medewerkers aan je voor.