COVID-19

Hoe gaat Inpetto Jeugd-GGZ om met de Coronacrisis?

De veiligheid van onze cliënten en medewerkers staat voor Inpetto Jeugd-GGZ uiteraard voorop. Daarom volgen we de ontwikkelingen en de instructies van het RIVM op de voet en passen we onze werkwijze hierop aan. De zorgverlening loopt onverminderd door. Ook als u nu hulp zoekt, kunt u bij ons terecht. Voor informatie en aanmeldingen kunt U ons bereiken op 0168 745 155 
We vinden het, juist in een tijd waarin we worden geconfronteerd met grote onzekerheden en veranderingen, van belang dat de geboden hulp zoveel mogelijk door kan lopen. 

Dat doen we als volgt:
• Inpetto is tijdens onze openingstijden op de gebruikelijke wijze bereikbaar. 
• We beperken het bezoek aan onze behandellocaties en nemen de richtlijnen van het RIVM strikt in acht. Meld het ons wanneer u ziekteverschijnselen hebt.
• Draag een mondkapje bij bezoek aan onze praktijk
• We zetten indien nodig de behandelingen voort door gebruik te maken van (video)bellen. Uw behandelaar zal dat met u bespreken.

 

 

Afdrukken E-mailadres