Nieuws

24, jul, 2023 | Nieuws

Cursus ‘Jong en depressief’

Iedereen voelt zich weleens somber, heeft een poosje minder energie of is prikkelbaar. Als deze gevoelens langer duren kan het gaan om een depressie. Dit geldt ook voor kinderen en jongeren. Echter is een depressie lastig te herkennen bij deze groep, wanneer gaat het om leeftijdsgebonden gedrag en wanneer is er echt iets aan de hand? Vaak gaat een periode van depressie weer voorbij, maar de kans op terugval in het latere leven is erg groot. Geschat wordt dat ongeveer 5% van de jongeren een depressie doormaakt. Suïcide is onder jongeren zelfs doodsoorzaak nummer één! Adequate behandeling is dan ook erg belangrijk.

Hoe ontstaat een depressie bij kinderen en jongeren? Hoe kunt u als behandelaar zo effectief mogelijk uw kennis en kunde inzetten om te helpen? En hoe zorgt u dat uw patiënt gezond blijft op de lange termijn?

Weet hoe u een depressie bij kinderen & jongeren aan kunt pakken en welke behandelingsmogelijkheden u heeft!

Tijdens deze 2-daagse cursus krijgt u praktische handvatten voor het signaleren, diagnosticeren en het behandelen van depressie bij jongeren en gaat u onder andere aan de slag met de volgende thema’s:

Ontstaan van depressie bij kinderen en jongeren
 Ontwikkelingsperspectief van een depressie en comorbiditeit
 Diverse behandelmogelijkheden bij depressieve kinderen en jongeren
 Belang van vroegsignalering en interventie
 Depressie bij jeugdigen als voorspeller voor depressie in het latere leven; hoe terugvalpreventie in te zetten
 Interventies en behandeling bij (persisterende) suïcidaliteit

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor professionals die betrokken zijn bij de behandeling van kinderen en jongeren met een depressie.

– Persbericht Medilex – https://www.medilex.nl/cursussen/jongdepressief/cursus

Geschreven door Editor InPetto

Meer nieuws?

Wilt u ook op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld u zich dan vrijblijvend aan voor onze nieuwsbrief en ontvang hem via de mail.
We versturen eens in de twee weken één bericht over een relevant onderwerp binnen de wereld van de
psychologie, u kunt zich uitschrijven wanneer dit gewenst is.